Laboratuvar

Faaliyetleri

*Titrimetrik Banyo Analizleri
*Elemental Analizler
*Manyetik ve X-Ray metodu ile kaplama kalınlığı ve Ni ölçümleri ” ISO 2178, ISO 3497”
*Korozyon Direnci Testi “ASTM B 117, BS EN ISO 9227, FIAT 50180” ”
*Bakır Sülfat ile Süreklilik Testi “ISO 2085”
*Blue Sanodal Sızdırmazlık Boya Testi ” NF A91-408, ISO 2143”
*Temizlik testi ”BOSCH 0204Y21428”
*Yüzey pürüzlülük ölçümü ”BOSCH 0204822685”

Ölçüm Cihazları

 • Taramalı Elektron Mikroskobu x 135.000 (SEM)
 • Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS)
 • XRay Spektrofotometresi 
 • Tuz Testi Kabini
 • İletkenlik Ölçüm Cihazı
 • Pürüzlülük Ölçüm Cihazı
 • Kalınlık Ölçüm Cihazları
 • Etüv
 • Hassas Teraziler
 • pHmetre
 • Temizlik Test Odası

Kalınlık Ölçüm

Cihazları