“Öğretmenler!
Cumhuriyet,fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister.
Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.”

“Gelecek gençlerin,
gençler ise öğretmenlerin eseridir.”

Mustafa Kemal Atatürk